ATREX & MULTI FREQUENCY

Wykrywacze metali marki Rutus
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
DEX
Porucznik
Porucznik
Posty: 709
Rejestracja: 31 paź 2015, o 14:13
Województwo: Pomorskie
Has thanked: 189 times
Been thanked: 56 times

ATREX & MULTI FREQUENCY

Post autor: DEX »


ATREX & MULTI FREQUENCY

Atrex w chwili obecnej posiada funkcję Kasowanie wody, która jest najprostszym wykorzystaniem więcej niż jednej częstotliwości do pracy w detektorze metali. Sygnał nadawczy nie jest specjalnie formowany, korzystamy po prostu z naturalnej obecności częstotliwości harmonicznych w sygnale prostokątnym. Badania i doświadczenia dotyczące prawdziwej pracy Multi Frequency trwają u nas od dawna. Atrex nie bez powodu posiada procesor trzy razy wydajniejszy od tego, który stosowaliśmy w poprzednich modelach, oraz podobne, ale inne rozwiązania samej elektroniki detektora. Podstawowym problemem w rozmowie o Multi Frequency są materiały reklamowe, które widzieliście od wielu lat. Ilość informacji mało istotnych, a czasem wprowadzających w błąd jest przytłaczająca. Mają one na celu przekonać Was do tej technologii, a nie wytłumaczyć jak ona działa. Pierwsza najważniejsza kwestia to ilość częstotliwości. Często można zobaczyć w różnych materiałach reklamowych jak wiele częstotliwości emitują detektory Multi Frequency. Nie jest ważną rzeczą, ile częstotliwości wykrywacz nadaje tylko ile ODBIERA - ile częstotliwości równocześnie analizuje w celu wykrycia obiektu. Nadawanie częstotliwości nieodbieranej przez detektor to tylko niepotrzebne marnotrawienie energii. Jeśli stoicie na ciemnym podwórku i chcecie równocześnie obserwować furtkę i bramę od ogrodu, to ilu latarek użyjecie? Dwóch, tylko dwie wystarczą do tego zadania. Jakiekolwiek dodatkowe, świecące w niebo są tylko niepotrzebnym marnotrawieniem baterii. Sygnał nadawczy musi być optymalizowany, aby nadawał TYLKO te częstotliwości, które odbiera detektor i już to zagadnienie, samo w sobie jest skomplikowane. Druga kwestia to rysunki pokazujące, że dla każdego obiektu istnieje jedna, najlepsza częstotliwość przeznaczona do jego wykrywania. Tak to prawda, ale dotycząca detektorów JEDNOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH. Czy tak pracują detektory wieloczęstotliwościowe? Oczywiście, nie. Opisując temat w przybliżeniu: detektory pracujące na jednej częstotliwości do wykrycia obiektów używają sygnału rezystancyjnego ("Y"), natomiast detektory wieloczęstotliwościowe używają sygnałów magnetycznych ("X") z wielu częstotliwości. Sygnały X zachowują się inaczej niż na znanym nam wszystkim rysunku. Na ilu częstotliwościach będzie pracował Atrex w Multi Frequency? Na tylu ile potrzeba, by osiągnąć wszystkie pożądane cechy. Następny pokutujący mit, z którym należy się rozprawić to ten, że Multi Frequency jest "wolne". Pierwsze detektory Multi Frequency były tworzone i projektowane na bazie mikrokontrolerów 8 bitowych, z zegarem 3.9 MHz. Wydajność takiego "zabytku techniki" to zaledwie 1,4 % (!) wydajności procesora z Atrexa. Multi Frequency projektowane w dniu dzisiejszym nie oznacza "powolności" oraz ma szereg zalet:
- nie potrzeba dobierać częstotliwości do poszukiwanych obiektów, detektor wykrywa dobrze obiekty drobne oraz duże,
- brak reakcji detektora (lub reakcja wielokrotnie zmniejszona) na wszelkie przewodzące, niemetalowe substancje w gruncie np. wodę morską, koks, łupki, itp.,
- brak wpływu (lub wpływ bardzo niewielki) magnetyczności oraz przewodności gruntu na ID obiektów,
- skuteczniejsza detekcja w gruntach mocno zmineralizowanych (zarówno w sensie obecności w nich magnetytu jak i jego przewodności).

Oprogramowanie Multi Frequency do Atrexa jest obecnie w ostatnim stadium testów w różnych częściach Europy, przekaz zwrotny jest bardzo pozytywny.
Będzie dostępne do pobrania bezpłatnie na naszej stronie w niedługim czasie.

ATREX & MULTI FREQUENCY

Atrex currently has a Water Reject function, which is the simplest use of more than one frequency for operation in a metal detector. The transmitting signal is not specially formed, we simply take advantage of the natural presence of harmonic frequencies in a rectangular signal. Research and experimentation on the real Multi Frequency work has been going on in RUTUS for a long time. The Atrex has, for good reason, a processor three times more powerful than the one we used in previous models, and similar but different solutions for the detector electronics itself. The main problem in talking about Multi Frequency is the advertising material you have seen for many years. The amount of irrelevant and sometimes misleading information is overwhelming. They are intended to convince you of this technology, not explain how it works. The first most important point is the number of frequencies. You can often see in various advertising materials how many frequencies are emitted by Multi Frequency detectors. The important thing is not how many frequencies the detector transmits but how many it RECEIVES - how many frequencies it simultaneously analyses in order to detect an object. Transmitting a frequency not received by the detector is just a waste of unnecessary energy. If you are standing in a dark courtyard and want to keep an eye on the gate and the garden gate at the same time, how many torches will you use? Two, only two are enough for this task. Any additional ones that shine into the sky are just an unnecessary waste of batteries. The transmitting signal has to be optimised to transmit ONLY those frequencies that the detector receives and this issue, in itself, is complicated. The second point is the drawings showing that for each object there is a single best frequency designed to detect it. Yes, it is true, but concerning SINGLE FREQUENCY detectors. Is this how Multi Frequency detectors work? Of course not. To describe the topic roughly: single frequency detectors use a resistive signal ("Y") to detect objects, whereas Multi Frequency detectors use magnetic ("X") signals from multiple frequencies. The X signals behave differently from the picture we are all familiar with. How many frequencies will the Atrex operate in Multi Frequency? As many as needed to achieve all the desired features. Another lingering myth to deal with is that Multi Frequency is "slow". The first Multi Frequency detectors were developed and designed on the basis of 8-bit microcontrollers, with a clock of 3.9 MHz. The efficiency of such a "monument of technology" is only 1.4% (!) of the Atrex processor. Multi Frequency designed today does not mean "slowness" and has a number of advantages:
- there is no need to select frequencies for the searched objects, the detector detects small and large objects well,
- no detector response (or the response reduced many times) to any conductive, non-metallic substances in the ground, e.g. sea water, coke, shales, etc.,
- no influence (or very little influence) of the magnetic and conductivity of the soil on the ID of the objects,
- more effective detection in highly mineralised ground (both in terms of the presence of magnetite and its conductivity).

Multi Frequency software for Atrex is currently in the final stages of testing in various parts of Europe, the feedback has been very positive.
It will be available to download for free on our website in the near future.

#rutus #atrex #rutusatrex #metaldetector #metaldetecting #detecting #multifrequency
These users thanked the author DEX for the post:
mariusz_w4
Rating: 5.56%
Awatar użytkownika
slawek153
Generał Dywizji
Generał Dywizji
Posty: 1544
Rejestracja: 9 lip 2017, o 15:49
Województwo: Mazowieckie
Imię: Sławek

Re: ATREX & MULTI FREQUENCY

Post autor: slawek153 »

Oprogramowanie Multi Frequency do Atrexa jest obecnie w ostatnim stadium testów w różnych częściach Europy, przekaz zwrotny jest bardzo pozytywny.
Będzie dostępne do pobrania bezpłatnie na naszej stronie w niedługim czasie.
To co napiszę może być mało istotne, jednakże dziś realia są takie że nowy bajer to nowe urządzenie i nowa nazwa urządzenia na które trzeba wyłożyć pieniążki z portfela.
Awatar użytkownika
yukon
Administrator
Administrator
Posty: 10814
Rejestracja: 9 wrz 2012, o 22:46
Województwo: Wybierz
Lokalizacja: Wolna Republika Bieszczad.
Kontakt:

Re: ATREX & MULTI FREQUENCY

Post autor: yukon »

To po polsku napisane czy tlumaczone z angielskiego przez translator? :dusi:
„Bieszczadzkie Pompeje" pokryte „lawą" bujnej karpackiej roślinności.
Awatar użytkownika
regmaglipt
KAPRAL
KAPRAL
Posty: 32
Rejestracja: 18 lip 2021, o 14:38
Województwo: Brak
Imię: Miszcz
Lokalizacja: Zdolny Śląsk

Re: ATREX & MULTI FREQUENCY

Post autor: regmaglipt »

Czy Multi Frequency będzie wymagało innej sondy? Czy będzie działać na dotychczas produkowanych?
_______________________________
The Devil is in the details :diabełek:
Awatar użytkownika
DEX
Porucznik
Porucznik
Posty: 709
Rejestracja: 31 paź 2015, o 14:13
Województwo: Pomorskie

Re: ATREX & MULTI FREQUENCY

Post autor: DEX »

nie mam pojecia jak to tlumaczone ale juz jest dostepne
Awatar użytkownika
DEX
Porucznik
Porucznik
Posty: 709
Rejestracja: 31 paź 2015, o 14:13
Województwo: Pomorskie

Re: ATREX & MULTI FREQUENCY

Post autor: DEX »

z tego co doczytalem dziala na sondach ktore sa na rynku ,
ODPOWIEDZ

Wróć do „Rutus”